Według wyników badania przeprowadzonego na zlecenie fundacji ProKarton aż 40% obywateli Polski nie segreguje śmieci ani w domu, ani poza nim. Stan wiedzy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów nie zmienił się w porównaniu z poprzednim rokiem, poprawiła się jednak znajomość zasad wyrzucania opakowań kartonowych.

Badanie przeprowadzone zostało przez Kantar TNS na zlecenie fundacji zrzeszającej producentów opakowań wielomateriałowych do mleka i soków – Pro Karton. Wyniki nie są jednak zadowalające. Chociaż znajomość zasad segregacji opakowań po napojach wzrasta, to wiedza na temat pozostałych zasad segregacji odpadów już nie.

Wiemy gdzie wyrzucać opakowania kartonowe po mleku i sokach

Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich trzech latach, nasza znajomość zasad segregacji odpadów pochodzących ze zużytych opakowań nie zmienia się znacząco.

Całe szczęście, że są też zakresy wiedzy, w których odnotowano poprawę, jest to wiedza na temat prawidłowej segregacji opakowań kartonowych po napojach. Ankietowani zapytani do jakiego pojemnika wrzucają zużyte kartony po mleku i sokach w pierwszej kolejności wymienili pojemniki w kolorze żółtym (30% respondentów), co oznacza prawie dwukrotny wzrost użycia odpowiedniej metody segregacji odpadów wielomateriałowych. W poprzednim roku korzystanie z żółtego pojemnika deklarowało 17% badanych.

Niestety aż 1/3 osób przyznaje, że nie przywiązuje uwagi do jakiego pojemnika wrzuca zużyte kartony po mleku lub sokach, jest to co prawda mniejszy odsetek w porównaniu do ubiegłego roku (45% respondentów), ale jego wysokość dalej smuci.

W społeczeństwie rośnie świadomość dotycząca zasad selektywnej zbiórki w zakresie frakcji odpadów wielomateriałowych, niestety wciąż wysoki pozostaje odsetek osób wrzucających, np. kartoniki  po mleku i sokach do pojemnika niebieskiego (papier), bądź zupełnie nie zwracających uwagi na to do jakiego pojemnika wyrzucają tego typu odpady

komentuje Jan Jasiński, prezes fundacji ProKarton.

Ankietowani zapytani, co zachęciłoby ich do segregowania zużytych opakowań kartonowych po mleku i sokach w pierwszej kolejności wymienili jasną informację do jakiego pojemnika powinny trafiać poszczególne odpady oraz prowadzenie lepszych działań informacyjno- edukacyjnych co do segregacji odpadów, jak również i lepszą dostępność pojemników do selektywnej zbiórki śmieci w miejscu zamieszkania.

Jeśli szukasz ozdobnych kartonów skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz .

Grafiki: pixabay.com

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z portalu użytkownik wyraża na to zgodę.