Jako producent opakowań posiadamy w swojej ofercie kilkadziesiąt autorskich opakowań i produktów, które spełniają oczekiwania przedstawicieli różnych segmentów rynku. Jeśli chcą Państwo zamówić opakowania lub uzyskać wycenę, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Pola oznaczone * są obowiązkowe

  Dane kontaktowe

  Rodzaj zapytania

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez administratora danych - Agnieszkę Mataśkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AM2 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Agnieszka Mataśka z siedzibą: Wymysłów 16A, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291536004, REGON: 365785662, TEL. +48 502-357-137, +48 43-825-30-15, FAX +48 43-825-41-15, biuro@opakowania-kartonowe.pl - w celu udzielania odpowiedzi na skierowane przez mnie zapytanie za pomocą powyższego formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej administratora danych tj.: www.amataska.pl. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, sprostowania oraz usuwania.

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej także RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Mataśka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AM2 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Agnieszka Mataśka z siedzibą: Wymysłów 16A, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291536004, REGON: 365785662, TEL. +48 502-357-137, +48 43-825-30-15, FAX +48 43-825-41-15, biuro@opakowania-kartonowe.pl;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu z Panem/Panią przez administratora danych w związku ze skierowaniem przez Pana/Panią zapytania do administratora danych za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.amataska.pl. Podstawą prawną przetwarzana Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.
  3. podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie organizacji działalności gospodarczej administratora jak banki oraz firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, ZUS, US oraz innym podmiotom uprawnionym na zasadach określonych przepisami prawa;
  4. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielania odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie do administratora danych za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej administratora danych tj.: www.amataska.pl oraz przez 2 lata po udzieleniu ww. odpowiedzi, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie przez administratora danych.
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwia udzielnie odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej administratora danych tj: www.amataska.pl.
  9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z portalu użytkownik wyraża na to zgodę.