Zanim opakowania trafią do klienta docelowego, muszą przejść przez cały proces logistyczny, dlatego dziś pokrótce wyjaśnimy jak bezpiecznie pakować, przechowywać i transportować gotowe produkty z tektury falistej.

Pakowanie, magazynowanie i transportowanie opakowań z tektury krok po kroku

1. Proces pakowania i przygotowywania opakowań z tektury falistej do transportu

Opakowanie do transportowania urządzeń elektronicznychZanim opakowania z tektury falistej trafią na magazyn, powinny zostać starannie zapakowane i zabezpieczone przed dalszymi procesami logistycznymi. Sama dostawa musi uwzględniać także warunki klimatyczne tak, aby nie doszło do uszkodzenia materiału w trakcie transportu. Karton jest bowiem podatny nie tylko na uszkodzenia mechaniczne, ale (w szczególności) na wilgotność.

Produkty transportuje się na specjalnych, suchych paletach, które zabezpiecza się kilkoma dodatkowymi arkuszami tektury. Paleta po załadunku ma na ogół od 1,7 do 2,2 m wysokości w zależności od tego, na jaki pojazd zostanie załadowana oraz warunków magazynowych odbiorcy.

Paletę należy dodatkowo zabezpieczyć albo szerokimi taśmami transportowymi, albo dodatkowo owinąć cały ładunek przezroczystą folią typu stretch, która ogranicza ryzyko bezpośredniego kontaktu produktów z wodą oraz innymi cieczami.

2. Tak powinny być magazynowane opakowania z tektury

Opakowania z tektury falistejPomieszczenia, w jakich magazynuje się tekturę falistą powinny spełniać ściśle określone kryteria jakościowe. Co kluczowe – kryteria te powinny być w sposób jednoznaczny zdefiniowany przez producenta, ale jeśli tak nie jest, to produkty z tektury należy:

  • zabezpieczać przez bezpośrednim kontaktem z cieczami – w tym przede wszystkim opadami atmosferycznymi (opadami deszczu, śniegu itd.), a także nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe,
  • magazynować w pomieszczeniach z mechaniczną wentylacją o wilgotności powietrza w zakresie od 40 do 60, najdalej 70% oraz temperaturze dodatniej maksymalnie do 30°C (uwaga – wartości te powinny być stałe, tj. nie odchylać się gwałtownie w czasie, co mogłoby spowodować częściową utratę jakości tektury),
  • magazynować na suchych, zabezpieczonych przed wilgocią i cieczami jednostkach ładunkowych (paletach plastikowych),
  • chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi dodatkowych zabezpieczeń (folii stretch),
  • unikać nadmiernego obciążania kolejnych palet w stosie, co mogłoby doprowadzać do trwałego odkształcenia się opakowań z tektury falistej.

Przed każdym przyjęciem ładunku wskazanym jest także dokładne zapoznawanie z dokumentacją wydaną przez producenta tektury (zawiera się w niej indywidualne rekomendacje co do przechowywania produktów).

3. Co z transportowaniem opakowań z tektury?

Gotowe produkty z tektury falistej powinny być transportowane przy uwzględnieniu tych samych warunków, jakie są charakterystyczne dla magazynowania (odpowiednia wilgotność, temperatura, zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi itd.).

Źródło: „Zagadnienia ogólne oraz rekomendowane standardy dotyczące tektury falistej i opakowań z tektury falistej” Stowarzyszenia Papierników Polskich 2011 r. (materiały informacyjne).

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z portalu użytkownik wyraża na to zgodę.